Beste apothekers, collega’s,

De leden van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben met een ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe Cao Apothekers in Dienstverband. De nieuwe en gemoderniseerde cao is de opvolger van de Cao Apothekers in Dienstverband 2017.

 
 

Ten aanzien van de salarisverhoging is uitgegaan van de salarisschalen zoals in maart 2019 op onze website is gepubliceerd.

Hier kunnen twee situaties uit ontstaan:

  1. U heeft het advies van de VZA in 2019 opgevolgd, met als gevolg dat u het salaris voor uw apotheker met 2,25% verhoogd met ingang van 1 september 2021;
  2. U heeft het advies niet opgevolgd, dat betekent dat u een hogere verhoging met ingang van 1 september 2021 dient door te voeren.

Wij adviseren u deze informatie met uw salarisadministrateur te delen.

Partijen beschouwen de totstandkoming van deze cao als een eerste stap in de innovatie van de collectieve arbeidsvoorwaarden in de branche van de zelfstandige openbare apotheken en streven ernaar om de ingezette vernieuwing van arbeidsvoorwaarden de komende jaren voort te zetten.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de WZOA en de VAD
 
.