Thema’s

Calamiteitenverlof en kort verzuimverlof

Het calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof zijn geregeld in de Wet arbeid en zorg (artikelen 4:1 e.v.) en de Cao Apothekers in dienstverband en de Cao Apotheken. Deze laatste twee bepalingen beogen geen (negatieve) afwijking ten opzichte van de Wet arbeid en zorg. Een werknemer heeft een wettelijk recht op calamiteitenverlof en ander kort verzuimverlof om tijd te kunnen nemen voor problemen in het privéleven die onmiddellijk moeten worden opgelost.

Zieke werknemer en transitievergoeding

Wetsvoorstel compensatie transitievergoeding aangenomen door Eerste Kamer. De Tweede en Eerste Kamer hebben ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de transitievergoeding regelt die de werkgever bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid heeft betaald. Dit onderdeel van de wet zou in werking treden per 1 april 2020, en heeft terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Vakantiewetgeving

Volgens de wet bouwen alle werknemers minimaal 4 x de contractuele arbeidsduur op als minimum (ofwel wettelijke) vakantiedagen. Het maximum aantal minimum wettelijke vakantiedagen bedraagt dus 20 dagen bij een werkweek van 40 uur. Daarnaast bestaat de mogelijkheid af te spreken dat werknemers meer vakantiedagen opbouwen. Dit worden de bovenwettelijke vakantiedagen genoemd. Werkgevers en werknemers spreken dit bijna altijd af met elkaar of in een cao. In de Cao Apotheken staat het aantal vakantie-uren vermeld voor de werknemers die onder deze Cao vallen en dit zijn er minimaal 172,8 per jaar (24 dagen bij een dienstverband van 36 uur). Het wettelijk aantal minimum vakantiedagen bedraagt bij een 36-urige werkweek: 4 x 36 uur = 144 uur (18 dagen). Voor de apothekers in dienstverband is het aantal vakantie-uren 205,2 uur (27 dagen) bij een dienstverband van 38 uur. Het wettelijk minimum bedraagt hier 152 uur (19 dagen).

AOW-gerechtigde werknemer

Welke regels zijn er van toepassing als u een AOW-gerechtigde werknemer in dienst heeft? Dit staat in de ‘Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd’ die op 1 januari 2016 inging. Deze wet heeft als doel het doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd te stimuleren.

Pensioen

Het pensioenfonds PMA bestaat sinds 1957 en heeft op dit moment circa 27.000 actieve deelnemers die werkzaam zijn bij ongeveer 2.000 apotheken en vrijwillig aangesloten organisaties. PMA heeft zich tot doel gesteld om kwalitatief goede pensioenproducten en andere financiële diensten te leveren ten behoeve van de aangesloten werkgevers en diens werknemers. Dit alles tegen een gunstig tarief en een stabiel premieniveau. PMA is een stichting zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beleid en de uitvoering van de collectieve pensioenregeling. Hierop wordt diverse partijen toezicht gehouden.

e-BHV-tool

Met de e-BHV-tool maak je een BHV-plan voor je bedrijf, waarin je de BHV-afspraken aangeeft. Daarnaast kunnen alle medewerkers een online BHV-training volgen, waarmee zij leren hoe te handelen bij een noodgeval.

Archief

In deze map kunt u onze nieuwsbrieven terugvinden.