CAO akkoord WZOA en VAD – 20 april 2023

De leden van de WZOA hebben tijdens de ALV van 20 april vóór het, op Goede Vrijdag gesloten onderhandelaars akkoord, gestemd. Daarmee is de nieuwe CAO voor apothekers in loondienst van kracht. De WZOA leden aanwezig op de ALV waren blij met de toekomst gerichte CAO...

Enquête – Duurzame Inzetbaarheid apothekers

Geachte Collega, De eerstelijnszorg is volop in beweging en dit heeft grote impact op ons werk in de apotheek. We zien dat niet alle ontwikkelingen positief bijdragen aan het werkklimaat in de apotheek. Cao partijen hebben afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe wij...

WZOA en VAD onderhandelingen gestart

Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) zijn heden, 1 juli 2022, de onderhandelingen gestart voor een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor apothekers in dienstverband. De wederzijdse...

Publicatie Cao Apotheken 2021-2024

De Cao Apotheken 2021-2024 is gepubliceerd! Op 10 maart jl. is door de WZOA en de ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en de CNV voor de cao Apotheken. Op 31 maart jl. zijn de leden van WZOA tijdens de ALV akkoord gegaan met het...