Nieuws

Enquête – Duurzame Inzetbaarheid apothekers

Geachte Collega, De eerstelijnszorg is volop in beweging en dit heeft grote impact op ons werk in de apotheek. We zien dat niet alle ontwikkelingen positief bijdragen aan het werkklimaat in de apotheek. Cao partijen hebben afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe wij...

Cao Apothekers in Dienstverband ondertekend

Beste apothekers, collega’s, Wij zijn verheugd om u te kunnen melden dat WZOA en VAD, na het akkoord van hun achterbannen, de cao 'Apothekers in dienstverband' samen hebben ondertekend. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de WZOA

Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband

Beste apothekers, collega’s, De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat is akkoord...

Feedback op onderzoek onderhandelingstraject

WZOA heeft een kritische blik op de inhoud van het onderzoeksrapport van de KNMP aangaande het onderhandelingstraject voor de apotheektarieven (link naar het rapport). Hieronder de link naar de brief die wij naar de KNMP hebben verstuurd. KLIK HIER voor de reactie van...

Over de WZAO

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland. De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal.

Lees meer