Nieuws

CAO akkoord WZOA en VAD – 20 april 2023

De leden van de WZOA hebben tijdens de ALV van 20 april vóór het, op Goede Vrijdag gesloten onderhandelaars akkoord, gestemd. Daarmee is de nieuwe CAO voor apothekers in loondienst van kracht. De WZOA leden aanwezig op de ALV waren blij met de toekomst gerichte CAO...

Enquête – Duurzame Inzetbaarheid apothekers

Geachte Collega, De eerstelijnszorg is volop in beweging en dit heeft grote impact op ons werk in de apotheek. We zien dat niet alle ontwikkelingen positief bijdragen aan het werkklimaat in de apotheek. Cao partijen hebben afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe wij...

Cao Apothekers in Dienstverband ondertekend

Beste apothekers, collega’s, Wij zijn verheugd om u te kunnen melden dat WZOA en VAD, na het akkoord van hun achterbannen, de cao 'Apothekers in dienstverband' samen hebben ondertekend. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de WZOA

Onderhandelaarsakkoord Cao Apothekers in Dienstverband

Beste apothekers, collega’s, De onderhandelaars van de Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) en de Vereniging van Apothekers in Dienstverband (VAD) hebben een principe akkoord bereikt over een nieuwe cao. Het onderhandelingsresultaat is akkoord...

Over de WZAO

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland. De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal.

Lees meer