Nieuws

Publicatie Cao Apotheken 2021-2024

De Cao Apotheken 2021-2024 is gepubliceerd! Op 10 maart jl. is door de WZOA en de ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en de CNV voor de cao Apotheken. Op 31 maart jl. zijn de leden van WZOA tijdens de ALV akkoord gegaan met het...

Agenda ALV 9 maart 2021

Hier treft u de volledige agenda met vergaderstukken voor de algemene ledenvergadering van dinsdag 9 maart 2021.

Onderhandelingsresultaat Cao Apothekers in Dienstverband 2021-2022

Geachte leden, Wij hebben heugelijk nieuws met u te delen. Er zijn onlangs twee belangrijke voortgangen geboekt waar wij u graag over willen informeren. Naamswijziging VZA De VZA is van naam gewijzigd. Op 8 april jongstleden is de notariële akte verleden met...

Inning SBA-premie per 1 januari 2021 door SBA zelf

De inning van de SBA-premie aan apotheken gebeurt per 1 januari 2021 door SBA zelf, en niet meer door Appolaris. Dat schrijft SBA in een bericht op haar website. Voor apotheken heeft de wijziging geen consequenties. Tot 1 januari 2021 inde Appolaris (de...

Aankondiging: Algemene Ledenvergadering VZA op 9 maart 2021

De VZA nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op 9 maart 2021. Op de ALV zal onder andere de stand van zaken omtrent de Cao Apotheken en de Cao Apothekers in dienstverband aan bod komen. Via dit aanmeldformulier kunt u zich aanmelden voor de...

Algemeenverbindendverklaring voor cao Apotheken 2019-2021

De cao Apotheken 2019-2021 is algemeen verbindend verklaard. Op 5 januari jl. is door de VZA en ASKA een onderhandelingsresultaat bereikt met de FNV en CNV voor de cao Apotheken. Op 9 maart jl. is de algemene ledenvergadering van de VZA op akkoord gegaan met dit...

Over de WZAO

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland. De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal.

Lees meer