Nieuws

CAO Apothekers in Dienstverband 2023

De nieuwe cao Apothekers in Dienstverband 2023 kent een salarisverhoging, eenmalige uitkering en de introductie van een duurzaam inzetbaarheidsbudget. Dat staat onder meer in de cao die nu beschikbaar is op de KNMP-website. Ook de modelarbeidsovereenkomsten zijn...

CAO akkoord WZOA en VAD – 20 april 2023

De leden van de WZOA hebben tijdens de ALV van 20 april vóór het, op Goede Vrijdag gesloten onderhandelaars akkoord, gestemd. Daarmee is de nieuwe CAO voor apothekers in loondienst van kracht. De WZOA leden aanwezig op de ALV waren blij met de toekomst gerichte CAO...

Enquête – Duurzame Inzetbaarheid apothekers

Geachte Collega, De eerstelijnszorg is volop in beweging en dit heeft grote impact op ons werk in de apotheek. We zien dat niet alle ontwikkelingen positief bijdragen aan het werkklimaat in de apotheek. Cao partijen hebben afspraken gemaakt om te onderzoeken hoe wij...

Cao Apothekers in Dienstverband ondertekend

Beste apothekers, collega’s, Wij zijn verheugd om u te kunnen melden dat WZOA en VAD, na het akkoord van hun achterbannen, de cao 'Apothekers in dienstverband' samen hebben ondertekend. Met vriendelijke groet, Het bestuur van de WZOA

Over de WZAO

De Werkgeversvereniging Zelfstandige Openbare Apothekers (WZOA) vertegenwoordigt de werkgeversbelangen van de zelfstandig openbare apotheken in Nederland. De ontwikkeling van het arbeidsmarktbeleid staat centraal.

Lees meer